Κύρια χαρακτηριστικά στο XGS 2.0

 

Installation

More to come παίδες!!! Ανοίξαμε μια ιστορία αγάπης με το XNA :D;)